تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - اخبار

اقدامات بازدارنده شهرداری زاهدان در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت ساماندهی معتادن متجاهر و بی س...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اقدامات بازدارنده شهرداری زاهدان در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت ساماندهی معتادن متجاهر و بی سرپناه

باتوجه به افزایش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در کشور و با عنایت به اینکه اعتیاد منشاء بسیاری از آسیبهای اجتماعی می باشد، ضرورت مبارزه با این امر را دوچندان کرده که در این راستا شهرداری زاهدان در کنار سایر متولیان امر با استفاده از ظرفیتهای موجود گامهای موثری را برداشته است.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری زاهدان در این خصوص گفت : به منظور کاهش جلوه ناخوشایند ناشی از حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و افزایش حس امنیت در جامعه و در راستای اجرای طرح دادگاه درمان مدار و حسب دستور مقام قضایی جهت ساماندهی معتادان متجاهر و بی سرپناه در مورخ ۹۸/۶/۹ با همکاری سایر دستگاهها متولی نسبت به جمع‌آوری تعداد ۹۰ نفر معتاد (مرد)و تعداد ۴۰ نفر معتاد(زن) از سطح شهر زاهدان اقدام نمود.

وی افزود: به دنبال اجرای این طرح معتادان مرد بوسیله یک دستگاه اتوبوس به مرکز درمان اجباری ماده ۱۶ (تل سیاه) اعزام و معتادان زن به مراکز ترک اعتیاد داخل شهر تحویل داده شدند. لازم به ذکر است که معتادان جمع آوری شده پس از گذشت سه ماه طول درمان و بهبودی کامل به کانون گرم خانواده هایشان باز خواهند گشت.

وی در پایان یادآور شد: اگر چه این مدت برای افرادی که به تازگی به اعتیاد روی آورده اند کافی می باشد اما معتادان متجاهری که سالها گرفتار این مقوله شده اند و به نوعی به آخر خط رسیده اند نمیتوانند در این مدت به زندگی عادی برگردند لذا می طلبد برای این موضوع تدابیر بهتری اندیشیده شود و از سایر ظرفیتها از جمله نهادهای فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه جهت آگاهی رسانی عمومی استفاده شود.

چاپ چاپ