شهردار منطقه شش:  باید به دنبال ایده های جدید در قلب پایتخت بود
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - اخبار, اخبار شهرداری ها, اختصاصی

شهردار منطقه شش: باید به دنبال ایده های جدید در قلب پایتخت بود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه شش با توجه به موقعیت منطقه و حجم وروردی خروجی روزانه انسان و ماشین گفت: باید به دنبال ایده های جدید بود و تلاش کرد تا منطقه به چشم اندازهای خود در طرح جامع برسد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی در جلسه شورای مدیران گفت: در حوزه عمرانی توجه به نگهداشت و زیرساخت های شهری و کیفیت آسفالت و لکه گیری ها و وضیت انهار مورد توجه است.
فرهادی تاکید کرد:کارگاههای عمرانی ساختمانی سطح منطقه به طور جدی نیاز به ساماندهی دارد.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه حوزه اجتماعی نقش مهمی در هم افزایی اقدامات اجرایی و به نتیجه رسیدن فعالیت های مدیریت شهری دارد، ادامه داد:برای تحقق درآمد پایدار نیز باید بطور جدی در زمینه جلب مشارکت سرمایه گزاران تلاش کنیم.
به گفته شهردار منطقه شش عدالت در تخصیص منابع و هزینه ها باید سرلوحه عملکرد حوزه مالی و اقتصاد شهری باشد.
فرهادی اضافه کرد:با توجه به تاثیر منظر و نمای شهری در زندگی شهروندان، زیبایی کالبدی شهر را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
شهردار منطقه شش بیان کرد: جلب اعتماد شهروندان به عنوان مهمترین اصل کاری باید سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد.نبود اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، کاهش مشارکت مردم و از بین رفتن انسجام سیستم را درپی دارد.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه تلاش همه جانبه برای بهبود و کیفیت نگهداشت شهر در دستور کار اول منطقه است، اضافه کرد: وظیفه ذاتی ما خدمات رسانی در حوزه نگهداشت به شهروندان است و باید به صورت شبانه روزی در این زمینه تلاش کنیم.

چاپ چاپ