تاکید شهردار زاهدان بر ضرورت تقویت نواحی پانزده گانه ی شهرداری های مناطق
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - اخبار, از سراسر ايران

تاکید شهردار زاهدان بر ضرورت تقویت نواحی پانزده گانه ی شهرداری های مناطق...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

تاکید شهردار زاهدان بر ضرورت تقویت نواحی پانزده گانه ی شهرداری های مناطق

طی نشستی که با حضور شهردار زاهدان، معاونین، مدیران مناطق، مسئولین نواحی پانزده گانه و تنی چند از مدیران و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات شهرداری زاهدان برگزار شد ضمن بررسی نقش مهم نواحی در اجرای امور بر ضرورت تقویت آنها و شناسایی نقاط ضعف و قوت این بخش تاکید شد.

در این نشست شهردار زاهدان گفت: هدف از ایجاد هر گونه تغییرات در ساختار سازمانی ارتقای کیفیت عملکردها می باشد که در این راستا موضوع راه اندازی نواحی در مناطق پنجگانه با رویکرد افزایش کیفیت خدمات و همچنین تسریع در خدمت رسانی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه عملیاتی شد.

مهندس پربار با اشاره به ظرفیتهایی که به واسطه ی راه اندازی نواحی ایجاد شده است گفت: خوشبختانه پس از راه اندازی این نواحی ظرفیتهای بسیار خوبی در جهت ارائه ی خدمات ایجاد شد و با عنایت به اینکه در این راستا شهرداری متحمل صرف هزینه های زیادی شده، لذا بایستی با برنامه ریزی صحیح و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها از تمامی فرصتها به منظور تحقق حداکثری اهدافمان به نحو احسن استفاده کنیم.

وی نقش نظارتی نواحی پانزده گانه را در اجرای امور بسیار مهم برشمرد و گفت: حضور مسئولین نواحی به عنوان یک ناظر قطعاً کاهش بسیاری از مشکلات را در پی خواهد داشت که در این خصوص طبق بررسی های به عمل آمده علی رغم اینکه یک سری تفاوتهای رو به جلو نسبت به گذشته در رابطه با برخی مسائل ایجاد شده؛ در بعضی از موارد کاستی های زیادی هنوز وجود دارد که انتظار می رود پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها این روند به شکل مطلوب تری ادامه یابد.

وی حمایت همه جانبه از نواحی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر ساختار جدید با تلاش مضاعف می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که این امر در سایه حمایت از ساختارهای تازه تاسیس محقق خواهد شد و با توجه به اینکه در هر ناحیه جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر وجود دارد لذا بایستی در کنار آنالیز عملکرد نواحی، به طرق مقتضی نیز مورد حمایت قرار گیرند تا علاوه بر ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم میان آنها میزان اثرگذاریشان افزایش یابد.

وی در ادامه ضرورت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز نواحی را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به نقش مهمی که برای نواحی تعریف شده است بایستی به همان میزان جهت معرفی جایگاه و شأن آنها نیز اقدام شود که در این راستا می توان با اختصاص یک مکان مستقل برای هر ناحیه، شناساندن نقش و جایگاه اجتماعی آنها برای عموم و همچنین تامین تجهیزات و امکانات مورد نیازشان به منظور اجرای هر چه بهتر امور به بهترین نحو عمل شود.

وی با اشاره به حساسیت نقش و عملکردی که نواحی می توانند جهت تسهیل امور انجام دهند گفت: باید نسبت به عملکرد نواحی حساسیت ویژه ای داشته باشید و به آنها اهمیت دهید لذا در کنار شایسته سالاری و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و آشنا نمودن مسئولین نواحی با شرح وظایفشان ضمن تفویض برخی اختیارات به آنها بایستی با هدف تبیین جایگاه نواحی در جامعه از طریق تبلیغات مناسب مسیر پیگیری امور شهروندان با شهرداری را به سمت نواحی پانزدگانه تغییر دهیم که در این صورت با کاهش چشمگیر مراجعه ی شهروندان به شهرداریهای مناطق مواجه خواهیم شد و در مقابل مدیران مناطق با فراغ بال بیشتری به اجرای امور نظارتی و زیربنایی خواهند پرداخت.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه اثرات مستقیم نتایج عملکرد نواحی به صورتی کاملاً ملموس در عملکرد مناطق نمود پیدا می کند لذا هر چه این نواحی در اجرای امور موفق تر عمل کنند به همان میزان عملکرد مثبت مناطق و در پی آن رضایتمندی شهروندان را در سطح شهر شاهد خواهیم بود.

در ابتدای این نشست معاون خدمات شهری و مدیر سرمایه انسانی شهرداری زاهدان نیز در خصوص جایگاه و اهمیت وجود نواحی در مناطق مختلف و ضرورت راه اندازی آنها به عنوان حلقهی مفقوده جهت ارائه ی بهتر خدمات سخنانی ایراد کرد.

گفتنی‌ست : مدیران مناطق پنجگانه و مسئولین نواحی حاضر در نشست نیز ضمن ارائه ی نقطه نظرات خود، پیشنهادات و راه کارهایی را در راستای اجرای هر چه بهتر وظایف نواحی بیان کردند

چاپ چاپ