رئیس‌جمهور مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری را خلاف قانون اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - خواندني هاي برگزيده‌

رئیس‌جمهور مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری را خلاف قانون اعلام کرد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

در یک اقدام نادر رئیس‌جمهور مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری را خلاف قانون اعلام کرد.

مصوبۀ اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری املاک مردم محدودۀ دانشگاه تهران را از طرح توسعه این دانشگاه خارج کرده و دانشگاه را مکلف به ارائۀ طرح جدید در همان محدوده با حفظ سکونت کرده است.

🔸 پس از تصویب و ابلاغ مصوبه، دانشگاه تهران اعتراض خود را برخلاف رویه‌های قانونی معمول، به ریاست جمهوری اعلام کرد و رئیس‌جمهور موضوع را به‌عنوان اختلاف میان دستگاه‌ها به معاونت حقوقی خود ارجاع داد.

🔸 پس از اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر خلاف قانون بودن مصوبه و اشاره به ورود شورای‌عالی به روابط حقوقی اشخاص (!) رییس جمهور در اقدامی نادر و بر اساس اعلام نظر معاونت حقوقی مصوبۀ شورای‌عالی را خلاف قانون اعلام کرد!

چاپ چاپ