ضدعفونی شهر اصفهان با روزانه ۱۰۰ هزار لیتر محلول
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

ضدعفونی شهر اصفهان با روزانه ۱۰۰ هزار لیتر محلول

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - اخبار, اخبار شهرداری ها, اختصاصی
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
ضدعفونی شهر اصفهان با روزانه ۱۰۰ هزار لیتر محلول/ نیروهای آتش نشانی در کنار اکیپ های خدمات شهری فعالیت می کنند
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان حجم مواد ضدعفونی مورد استفاده را روزانه صد هزار لیتر عنوان کرد و گفت: از این میزان حدود ۶۰ هزار لیتر برای ضدعفونی معابر و اماکن عمومی، حدود ۲۰ هزار لیتر برای ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و حدود ۲۰ هزار لیتر در اختیار گروه های مردمی، بسیج و غیره قرار می گیرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین امیری با اشاره به اینکه اقدامات شهرداری اصفهان برای ضدعفونی شهر برای مقابله با ویروس کرونا هرشب انجام می شود، اظهار کرد: در این اقدام همه معابر شهری مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان ضدعفونی شده و می شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ اکیپ ضدعفونی عملیات گندزدایی را با ماشین های مه پاش انجام می دهند، گفت: همچنین ۱۰۰ اکیپ پیاده خدمات شهری کار شست و شو و ضدعفونی را انجام می دهند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی هم هرشب با چهار اکیپ تخصصی ۱۱ نفره در چهار نقطه از شهر اصفهان عملیات ضدعفونی را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه هر اکیپ آتش نشانی با دو دستگاه خودرو به ضدعفونی معابر شهر می پردازد، اظهار کرد: در مجموع ٨ دستگاه خودرو آتش نشانی هر شب مشغول ضدعفونی حدود ۳۰ کیلومتر از شهر اصفهان هستند.
امیری حجم مواد ضدعفونی مورد استفاده را روزانه صد هزار لیتر عنوان کرد و گفت: از این میزان حدود ۶۰ هزار لیتر برای ضدعفونی معابر و اماکن عمومی، حدود ۲۰ هزار لیتر برای ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و حدود ۲۰ هزار لیتر در اختیار گروه های مردمی، بسیج و غیره قرار می گیرد.
وی اولویت ضدعفونی اماکن شهر اصفهان را بیمارستان ها، ایستگاه های اتوبوس، ادارات پر تردد، نزدیکی فروشگاه های بزرگ، نیمکت ها و مبلمان شهری عنوان کرد.

چاپ چاپ