چهره متفاوت میدان امام حسین(ع) پس از سال ها /بخش میانی دروازه دولت، سنگفرش شد
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ - اخبار شهرداری ها

چهره متفاوت میدان امام حسین(ع) پس از سال ها /بخش میانی دروازه دولت، سنگفرش شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

پروژه ساماندهی رفیوژ میانی میدان امام حسین(ع) و سنگفرش این میدان که در قالب طرح ساماندهی میدان امام حسین(ع) و گذرهای پیرامون آن، ابتدای اسفند آغاز شده و قرار بود پایان اسفند ماه به اتمام برسد، کاملاً منطبق با برنامه زمان بندی به پایان رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، میدان امام حسین(ع) با نام قدیمی دروازه دولت جزیی از اصلی ترین محورهای گردشگری اصفهان است اما سال ها به دلیل فعالیت خط یک مترو اصفهان، چهره ای نا به سامان داشت.
با تکمیل خط یک قطار شهری اصفهان و جمع آوری کارگاه عمرانی، مهر ماه ۹۷ جرثقیل برجی (Tower crane) مترو اصفهان پس از سال ها از میدان امام حسین(ع) رفت تا چهره دروازه دولت به حالت عادی برگردد.
پس از آن در سال ۹۸، طرح ساماندهی میدان امام حسین(ع) و گذرهای پیرامون آن، با توجه به اتصال محور پیاده چهارباغ به محور خیابان سپه که در آینده پیاده راه می شود، تهیه شد و در دستور کار قرار گرفت.
تعریض عرض پیاده راه ها در چهار سمت میدان و به ویژه مقابل شهرداری در ضلع شرقی میدان به منظور تسهیل در امور و مرور شهروندان به طرف میدان نقش جهان و از میدان به سمت چهارباغ، طراحی مسیرهای دوچرخه رو در چهار سمت میدان و اتصال آن به چهارباغ عباسی و میدان نقش جهان در راستای تقویت فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش نگاه صرفا سواره به میدان، سنگفرش کردن بخش میانی، طراحی حوض میانی، ایجاد فضای سبز با کاشت گل های فصلی و طراحی آبنما از دیگر ویژگی های طرح جدید است که بخشی از آن تکمیل شده و بخشی در ادامه تکمیل می شود.

چاپ چاپ