تاریخ انتشار: 03 آگوست 2014 - اخبار

اجرای آبیاری بوستان قائم آل محمد و بوستان جانباز با جداسازی آب شرب از غیرشرب...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک خبر داد:

احمد حسنی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک با بیان خبر فوق گفت: در چارچوب رسیدگی به بوستان های سطح شهر و لزوم بهبود سیستم آبرسانی و آبیاری فضای سبز و همچنین تفکیک آب غیرشرب در آبیاری فضای سبز، بوستان قائم آل محمد و جانباز مجهز به سیستم آبیاری بارانی و غیرشرب شده اند.
حسنی در ادامه افزود: مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز، در راستای سیاست صحیح جداسازی شبکه آب شرب از شبکه آب فضای سبز در جهت تعدیل شرایط بحران آب، بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش سهم مصرف آب فضای سبز از بخش آب تصفیه شده شهرها و کاهش هزینه های مرتبط و افزایش راندمان آبیاری برای فضای سبز و طرح های مختلف جداسازی آب شرب در همه مناطق شهری در حال اجراست که از این میان پروژه بهبود سیستم آبرسانی بوستان قائم و جانباز به اتمام رسیده است.
حسنی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل محدود بودن منابع آبی و لزوم کاهش مصرف آب و رسیدگی هر چه بهتر به فضای سبز شهری فرایند تفکیک منابع آبی غیرشرب با جدیت تمام در مناطق مختلف در حال اجراست و در آینده نزدیک کلیه فرایند آبیاری فضای سبز با آب غیرشرب انجام خواهد شد.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.