با حمایت قاطع استاندار فارس مشکلات خدمات رسانی شهرک مهدیه مرتفع گردید.
شهردار مرودشت بیان کرد:

با حمایت قاطع استاندار فارس مشکلات خدمات رسانی شهرک مهدیه مرتفع گردید....

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - اخبار, اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت مهندس مکّی شهردار مرودشت در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مشکلات شهرک مهدیه بیان داشت: به دنبال وقفه قانونی ایجاد شده خدمات رسانی به اهالی ساکن محدوده شهرک مهدیه در سال۹۳ بالاخره پس از ۶ سال پیگیری بی وقفه و حمایت قاطع استاندار فارس در مقام عالی ترین مقام دولت در استان و نیز به جانشینی از شورای اسلامی شهر مرودشت این مشکلات مرتفع و خدمات رسانی قانونی به شهرک مهدیه ۳۰۰۰ نفر از ساکنین آن که از شهروندان مرودشتی محسوب می گردد از سر گرفته شد. در همین راستا و به دنبال مکاتبات عدیده بین استان و مرکز ( وزارتخانه ای کشور و راه و شهرسازی ) و نیز مکاتبات اداره کل راه وشهرسازی استان فارس مقرر گردید همچنان بر اساس طرح تهیه شده مشاور برپاس در دهه ۸۰ شهرداری مرودشت نسبت به صدور پروانه تا رسیدگی به تخلف ساختمانی به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و پاسخ استعلامات اقدام نماید که گرهگشای مشکلات ساکنان محترم آن شهرک خواهد بود.
وی در ادامه افزود: همچنین مقرر گردید موضوع الحاق رسمی این شهرک به شهر مرودشت بعنوان حوزه منفصل خدماتی و تهیه طرح جدید این شهرک از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پیگیری گردد .

چاپ چاپ