- citypr.ir - http://www.citypr.ir -

نصب اِلمان مرد کشاورز در پارکِ نخل شهر لار

روابط عمومی شهرداری لار؛ شهرداری لار از حیث مسؤولیت اجتماعی و فرهنگی خود در راستای فرهنگ‌سازی، اقدام به ساخت و نصب اِلمانهای شهری در نقاط مختلف شهر نموده است.

یکی از این اِلمان ها که به تازگی در پارک نخل این شهر نصب شده، اِلمان مرد کشاورز است.

در هفته های گذشته هم اِلمان هایی در سطح شهر لار نصب شده که از مهمترین آنها می توان به اِلمان کَندَر، قوچ لارستان، کَبک و … اشاره کرد.

سید کامران علوی – روابط عمومی شهرداری لار