کجای دنیا مدیر دولتی ۵۲ میلیون، نیروی کار ماهر ۲ میلیون و ۸۰۰ می گیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ - خواندني هاي برگزيده‌

کجای دنیا مدیر دولتی ۵۲ میلیون، نیروی کار ماهر ۲ میلیون و ۸۰۰ می گیرند؟...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

🔸جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می‌شود که به نظر می‌آید رقم‌ها طبق روال سال‌های قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود.

🔸 امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و… حداکثر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

🔸صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع است. به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.

-به این ترتیب بین حقوق یک مدیر شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹‌ میلیون تومان اختلاف وجود دارد.شرق

چاپ چاپ