مشاور شهردار و سرپرست روابط بين الملل شهرداري اصفهان:

تشکیل مجمع بین المللی شهرداران منطقه ای پیام آور صلح برای حل بحران خاورمیانه...

تاریخ انتشار: 19 آگوست 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

پیشنهاد داد:
مشاور عالی شهردار اصفهان پیشنهاد تشکیل مجمع بین المللی شهرداران منطقه ای پیام آور صلح برای حل بحران خاورمیانه را مطرح نمود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، دکتر مهدی جمالی نژاد با اعلام این مطلب اظهار داشت: شهرها همواره کانون و بستر اصلی رشد و تکامل تمدن بشری بوده اند و یکی از ضرورتهای پیدایش و تداوم شهرها، آرامش و آسایشی بوده که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی بدست آورده است.
وی افزود: روند تاریخی شکل گیری شهرها نشان داده که اکثر ابداعات و نوآوری ها در تمام ابعاد زندگی انسان در سایه آرامشی خلق شده که شهر و فضای شهری آن را به وجود آورده است لذا ارزیابی کشمکش ها و جنگ ها و تأثیر آن بر شهرها و حرکت به سمت شهرهای بدون جنگ و تبیین گفتمان صلح و عدالت در شهرها ضرورتی انکارناپذیر است که عدم توجه به آن، بی توجهی به رشد و تکامل و توسعه انسان را به همراه خواهد داشت.
سرپرست روابط بین الملل شهرداری اصفهان اذعان داشت: در سالهای اخیر، نیروهای سلطه گر و ستمگر جهانی با خیمه سنگینشان در منطقه خاورمیانه با نقاب های مختلف و با همراهی نیروهای غافل داخلی این منطقه، مدتی است بغض های انباشته خود را به صورت کابوس جنگ های نابرابر و ناعادلانه می گشایند و حتی به حریم حرم های قدسی شهرهای مقدس تعدی می کنند و امنیت و آسایش را از اقوام و ادیان مختلف می ربایند.
جمالی نژاد تاکید کرد: یقیناً ایجاد ناامنی، کشمکش و نزاع های نابرابر و دامنه دار نه محیط مساعدی برای آزادی، آزادمردی، عدالت و رشد فضایل و کرامت های انسانی فراهم می آورد و نه شرایط زندگی مسالمت آمیز انسانی اقوام و ادیان مختلف را در جامعه به وجود خواهد آورد.
وی اظهار داشت: بی شک در جهانی که دائماً سرشار از تفاوت ها و تضادها، بی اعتمادی ها و عدم قطعیت هاست، جستجو برای جامعه ای جهانی مبتنی بر صلح و عدالت احتمالاً در مقابل فشارهای قدرتمند بازیگران در سایه و سلطه گران دیوانه بلند پروازی که همچنان در رأس برخی حکومت ها تکیه زده اند کار آسانی نخواهد بود.
مشاور عالی شهردار اصفهان تصریح کرد: در این میان شهر غزه و ناامنی های منطقه ای ناشی از حضور اشغال گران بین المللی، زخم عمیق و کاری دشمن بشر و بشریت برقامت استوار انسان و انسانیت را به همراه داشته است. قصه پر غصۀ کشتار مردمان بی دفاع و ستمدیده فلسطین در شبانه ترین عصر تاریخ اشغالگری و نیز آئینۀ تیره گون و در هم شکستۀ ناکامی حامیان صلح در کاهش روابط تنش آلود و جلوگیری از بروز جنگ های خانمانسوز نه تنها ناامنی را به مردم این خطه، بلکه بر کل منطقه برای بیش از چند دهه تحمیل کرده است.
جمالی نژاد عنوان کرد: به راستی که حقیقت تلخ و جانکاهی است زیرا ما در عصری زندگی می کنیم که علیرغم اراده جهانیان و منویات عالیه و بشر دوستانه خیل عظیم حامیان و طرفداران صلح بین الملل، شهدای غزه از کودکان آواره تا کهنسالان ستمدیده و از دخترکان بی پناه و شوربخت آن دیار تا زنان و پیرزنان درمانده و مصیبت زده به خاک و خون کشیده می شوند تا بدین ترتیب پوچی ادعاها و عجز مجامع بلند آوازه هوادار صلح در مقابله با جنگ افروزان کینه توز و سفاک تاریخ معاصر آشکار گردد و از خونواره های شهدای غزه، سطر سطر سند رسوایی تروریسم دولتی اشغالگران قدس نیز و حماسه شورانگیز مقاومت مردم فلسطین در رویارویی با تمامیت خواهی و شرارت دولت اسرائیل از نو نوشته شود.
وی افزود: حقیقت در شرایط تنش آلود، بحران زا و حساس جهان امروز، کدامین مکتب و جریان فکری برگرفته از عقلانیت متکی به روحیه و شرف انسان دوستی می تواند کنش های ناجوانمردانه و خونریزی های صهیونیزم را در کشتار مردم مظلوم غزه برتابد؟!
سرپرست روابط بین الملل شهرداری اصفهان گفت: بی شک آنچه نفوس بشری و آحاد این گوی خاکی را در فراسوی همه مختصات قومی- اقلیمی و خارج از مرزهای اندیشه و نحله های فکری و دینی به هم پیوند میزند و در حقیقت معیار همبستگی همه ملل و اقوام دنیا به شمار می رود، دردها و آرزوهای مشترک مردم جهان است که حسب واقع هیچ دردی جانکاه تر و خطر آفرین تر از جنگ و تجاوز و هیچ آرزو و آرمانی بزرگ تر از صلح پایدار برای ابناء بشر در اوضاع وخامت بار کنونی نیست.
جمالی نژاد خاطرنشان ساخت: ناامنی های موجود در یک کشور امروزه محدود و محصور در یک قلمرو ملی نمی شود، بلکه چنانکه تاریخ فلسطین نشان می دهد زبانه های ناامنی، “امنیت منطقه ای” را با خطرات و لطمات فراوان مواجه کرده و می نماید. اینجاست که بحران های منطقه ایی راه حل های منطقه ایی می یابند.
وی اذعان داشت: البته این رویکرد راه کار سهل و آسانی نیست. از یک نقطه نظر عمده و با عنایت به سیاست ورزی های رسمی دولت ها باید توانمندی های سازمان های غیر دولتی را به موازات تدبیرهای رسمی مورد توجه جدی قرار داد و مبانی قدرت نرم این نهاد های مردم نهاد و عمومی را مورد چاره جویی و استمداد قرار داد.
مشاور عالی شهردار اصفهان معتقد است: یقینا مجمع جهانی شهرداران پیام آورصلح می تواند گام های بلند و استواری را در راه تحکیم مبانی همزیستی مسالمت آمیز، صلح و آشتی ملتها برداشته و قادر خواهد بود که ضمن محکوم کردن این جنایات آشکار به پشتوانه اراده واحد و تزلزل ناپاپذیر همۀ اعضاء، آرزوی مشترک بشر را در تحکیم و تثبیت مبانی صلح پایدار تحقق بخشد، زیرا این مجمع از طریق تعمیق روابط و مناسبات دوستی، گسترش ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همچنین همگرایی و هم اندیشی به نحوی مؤثرتر و عینی تری خواهند توانست بسترهای مساعد مقابله با جنگ افروزی و تأمین صلح پایدار و عادلانه را فراهم سازند.
جمالی نژاد ادامه داد: رویکرد صلح و آشتی در سرشت فرهنگهای پویا و برگرفته از حکمت و دانایی همۀ ملل دنیا نهفته است و اگر شهرها مبداء و سرآغاز خیزشی نو در قلمرو صلح عادلانه و پایدار، قلمداد شوند، دیری نخواهد پایید که بشریت امروز به آرامشی باثبات و مبرا از جنگ و ویرانی دست یابد و از این پس سرنوشت بشر در مذبح منافع سیاسی هیچیک از قطب های سیاسی جهان قرار نخواهد گرفت.
وی افزود: تحقیقاً اگر در فراگرد داد و ستدهای فکری و تعاطی افکار اعضای “مجمع بین المللی شهرداران پیام آور صلح” همگرایی فرهنگها و وحدت اراده ملل به عنوان یک اصل مطمح نظر قرار گیرد، رویداد تلخ و دردناکی همچون کشتار مردم بی دفاع فلسطین و عراق در تاریخ تکرار نخواهد شد و جنایات آشکار صهیونیسم و تحجر بین المللی در تجاوز وحشیانه به حرم های قدسی بی جواب نخواهد ماند.
سرپرست روابط بین الملل شهرداری اصفهان اضافه کرد: تحولات منطقه ای و بین المللی اقتضای آن را دارد که روش ها و سبک ها دچار گشتار و تغییر شوند تا بتوان ضمن زمینه سازی برای تغییر سرنوشت منطقه، اتحاد جهانی برای صلح و عدالت را گفتمان سازی نمود و جا دارد که مدیریت های محلی و شهری بعنوان نهادهای اجتماعی که یکی از ظرفیت ها و بلکه یکی از سرمایه های اجتماعی مهم جوامع در عصر جدید اند در شعاع دیپلماسی فعال شهری به جهت به رسمیت شناختن نقش و مسوولیت شهرها در ایجاد فرهنگ صلح و آرامش برای شهروندان و تقویت دیپلماسی عمومی و همکاریهای بین المللی با برگزاری یک نشست فوری به میزبانی تهران یا اصفهان و دعوت از شهرداران عضو شبکه شهرداران پیا م آورصلح با رویکرد صلح عادلانه در شهرهای عراق و فلسطین و با شعار “مردم برای مردم” از سلاخی دردمنشانه شهروندان بی دفاع این شهرها جلوگیری بعمل آورند.
جمالی نژاد تصریح کرد: امید است در اجلاس آینده “مجمع شهرداران پیام آور صلح” نیز فصل نوینی در باب تأمین و تمهید اسباب صلح عادلانه و پایدار برای این سرزمینهای مظلوم آغاز و به پشتوانه اراده قدرتمند و حمایت اعضای این مجمع بتوان در آغازین قدم ها “نظم و امنیت” را برای منطقه به ارمغان آورد و در اجلاس های بعدی با تکیه بر نقش مالی اقتصادی این نهاد رونق و توسعه را گفتمان مردم منطقه و فراسوی آن کرد.
وی عنوان کرد: تاکید بر مولفه های نظم و امنیت از یک سو و نقش مالی اقتصادی مجمع از سوی دیگر می توانند بسترهای یک نگاه مشترک را نزد همگان ایجاد کرده، اراده ایی جمعی برای برون رفت از زور آزمایی های دشمنان منطقه ایی و فرامنطقه ایی را ایجاد نمایند.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.