بازدید از پیشرفت مسیر دوچرخه و پروژه های عمرانی منطقه۲۱
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ - اخبار

بازدید از پیشرفت مسیر دوچرخه و پروژه های عمرانی منطقه۲۱...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

با حضور مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق صورت گرفت؛
پیمان عباسی مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق با همراهی رضا رجب زاده، شهردار و مهرداد آبائی معاون فنی و عمرانی منطقه از پیشرفت احداث مسیرهای دوچرخه، پیاده رو سازی ها و مناسب سازی ها، “پروژه شاخص و فرامنطقه ای تقاطع غیرهمسطح فتح-باغستان” و سایر پروژه های در دست انجام بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، طی این بازدید میدانی بیش از پنج کیلومتر از مسیر های ویژه دوچرخه سواری منطقه۲۱ که در محدوده تهرانسر مورد بهره برداری واقع شده، مورد بازدید قرار گرفت.
در ادامه نیز روند پیاده رو سازی ها و مناسب سازی های صورت گرفته در منطقه۲۱ در قالب پروژه های کوچک مقیاس و برنامه های سال۱۴۰۰ مورد کارشناسی واقع شد.
در پایان این بازدید، از محل کارگاهی “پروژه شاخص و فرامنطقه ای تقاطع غیرهمسطح فتح-باغستان” که یکی از مهم ترین و بزرگترین پروژه های شهر تهران و بازکننده گره ترافیکی غرب و جنوب غربی پایتخت است بازدید شد.

چاپ چاپ