- citypr.ir - http://www.citypr.ir -

نصب کتابخانه های خیابانی در سطح شهر

اقدام ارزشمند شهرداری لار در چارچوب ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی؛

نصب کتابخانه های خیابانی در سطح شهر

به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل کنند.

در قرآن کریم ۳۲۲ بار ماده کتابت در ۳۷ صیغه مختلف به کار رفته است. برای مثال ۲۶۳ بار لفظ کتاب، کتب و مکتوبات در قرآن آمده است. سوره حمد را فاتحه الکتاب می خوانند و در ابتدای دومین سوره قرآن نیز لفظ کتاب به کار رفته و باز در جایی از این کتاب عظیم، خداوند متعال وصف کتابت را به خود منصوب کرده است (و کتبنا فی الارواح).

علاوه بر این احادیث متعددی وجود دارد که مبین اهمیت کتاب و کتابخوانی در سیره معصومین است، تا آن جا که معصومین کتابخوانی و مطالعه و تفکر را در حد فریضه برای امت می دانند.

در این راستا برنامه ریزی صحیح فرهنگی علاوه بر حفظ هویت عقیدتی و قومی عاملی است که منجر به ایستادگی در مقابل هجوم فرهنگ بی فرهنگی بیگانه شده و به حفظ فرهنگ خودی می انجامد. یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی، رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: «این باید یک سیره و سنت در بین مردم ما بشود که کتاب بخوانند و به بچه هایشان یاد بدهند». یا در جای دیگری می فرمایند: «کتابخوانی باید مثل خوردن و خوابیدن و سایر کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود».

برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به کتابخوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، یک برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است که با ارائه راهکارها، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم این فرهنگ در جامعه بینجامد.

بالطبع یکی از راه های ترویج فرهنگ کتابخوانی، مردمی کردن و تامین منابع و ایجاد انگیزه در یکایک افراد جامعه است.

نرجس معتقد مسئول زیباسازی شهرداری لار در این باره گفته: در چارچوب ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، شهرداری لار اقدام به نصب کتابخانه هایی در دو نقطه از شهر، یکی در شهر قدیم، میدان مدرس و دیگری در شهر جدید، ابتدای خیابان ابن سینا نموده است.

به گفته مسئول زیباسازی شهرداری لار این کتابخانه ها که به کتابخانه خیابانی معروف است، به رهگذران این امکان را می دهد تا کتاب مورد نظر خود را انتخاب و آن را مطالعه کنند.

این کارشناس فضای شهری اضافه کرده: این کتابخانه های کوچک و رایگان که با شعار «یک کتاب بردار و یک کتاب بگذار» پیش تر در کشورهای دیگر دنیا و همچنین دیگر شهرهای ایران نیز نصب شده و در برخی شهرها در راستای راهنمای مسافران و جذب توریست عمل کرده است؛ در واقع یک برنامه تعویض رایگان کتاب است که از سوی شهرداری لار به منظور افزایش امکان مطالعه کتاب و جلوگیری از هدر دادن زمان، هنگامی که شهروندان در انتظار تاکسی و یا دوستان خود در خیابان ایستاده اند، راه اندازی شده است.

نرجس معتقد افزوده: شهروندان می توانند کتاب هایی را که قبلا مطالعه کرده به اینجا آورده و در مقابل، کتاب هایی را که دوست دارند برای مطالعه بردارند.

این دو کتابخانه خیابانی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیون تومان همزمان با دهه مبارک فجر در سطح شهر لار نصب شده است.

سید کامران علوی – روابط عمومی شهرداری لار