رسیدن به موفقیت سازمانی بدون بکارگماری نیروهای متخصص محال است
حمیدآزموده شهردار بهشهر:

رسیدن به موفقیت سازمانی بدون بکارگماری نیروهای متخصص محال است...

تاریخ انتشار: 15 سپتامبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

بی تفا وتی نسبت به کارکنان لطمات جبران ناپذیری را به بدنه سازمان وارد میکند
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهرگردهمایی مسئولان اداری شهرداریهای استان مازندران با حضورحمیدآزموده شهردار و اسفندیار اسدی رییس شورای اسلامی بهشهر و مدیران اداری با بررسی قوانین جدید و پاسخ به سوالات کارگزینان در مجتمع توریستی و تفریحی عباس آباد بهشهر برگزار گردید.
حمیدآزموده شهردار بهشهر در جمع مسئولان اداری شهرداریها عنوان داشته است:
رسیدن به موفقیت سازمانی بدون بکار گماری نیروهای متخصص محال است بنابراین مدیر علاوه بر شناخت اهداف ،ظرفیتها ،چالش ها، مسایل و مشکلات اداری ، باید نسبت به نیازهای مادی و معنوی کارکنان شناخت کافی داشته چرا که با استفاده از شناخت توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی ارتقائ دستگاه و رسیدن به اهداف راحت تر خواهد بود .
شهردار بهشهر در جمع پنجا ه و شش شهرداری استان مازندران با اشاره به اینکه با بررسی به وضعیت نیروهای پرسنلی قطع و یقین به هدف سازمانی نزدیکتر خواهیم شد گفت:
اگر نیازهای کارکنان شناسایی و در حد توان و مقدورات به آن پرداخته شود انگیزه در رفع موانع و رسیدن به اهداف سهل تر بوده و کارکنان موفقیت وپیشرفت مدیر را ، موفقیت خود دانسته و اگر به هر دلیلی نسبت به خواسته ها و نیازهای کارکنان بی تفاوت باشیم لطمات جبران ناپذیری به سازمان وارد می شود.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.