روابط عمومی شهرداری رامسر:

با شروع فصل بارندگی، عملیات ایمن سازی در بستر رودخانه پل صفارود انجام می شود...

تاریخ انتشار: 19 اکتبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

/باتوجه به خطرات احتمالی طغیان رودخانه و مشکلات احتمالی در برخی فصول و به منظور تامین امنیت شهروندان جهت ایمن سازی رودخانه صفارود اقدام به دیواره سازی این مسیر گردید.
لذا شهرداری رامسر برای جلوگیری از بروز مشکلاتی که در این بخش برای ساکنین حاشیه رودخانه وجود دارد،از محل اعتبارات داخلی اقدام به آغاز ایمن سازی رودخانه صفارود نموده است.
لایروبی بستر و تسطیح جهت شیب بندی مناسب بستر با استفاده از دستگاه بولدوز در حال انجام است.
طول دیواره حفاظتی: هر سمت ۱۷۵ متر
نحوه اجرا:
سنگ چین با تزریق بتن
اجرای برید عرضی جهت حفاظت از فونداسیون دیواره ها و جلوگیری از وقوع سیلاب
نحوه اجرای دیواره حفاظتی و مکانهای اجرای برید عرضی با نظارت امور منابع آب
برآورد ریالی: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
منبع تامین اعتبار: شهرداری رامسر

چاپ چاپ