روابط عمومی و مور بین الملل شهرداری کرمان

تفکیک خط ویژه اتوبوس به منظور روان سازی سیستم حمل و نقل عمومی...

تاریخ انتشار: 26 اکتبر 2014 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر:اداره روابط عمومی و مور بین الملل شهرداری کرمان
سرپرست سازمان ترافیک شهرداری کرمان گفت:به منظور روان سازی سیستم حمل و نقل عمومی مسیر خط ویژه اتوبوس خیابان بهشتی ( تقاطع سمیه ، میدان آزادی ) ایمن سازی می شود .
مهندس زنگی آبادی گفت: با توجه به هماهنگی انجام شده با معاونت حمل و نقل و ترافیک ، به منظور روان سازی سیستم حمل و نقل عمومی خط ویژه اتوبوس خیابان بهشتی از سمت تقاطع سمیه به سمت میدان آزادی بوسیله تجهیزات ایمنی ترافیکی ، تفکیک می گردد .
سرپرست سازمان ترافیک در ادامه عنوان کرد : در بعضی موارد دیده می شد تعداد محدودی از رانندگان وسایل نقلیه اقدام به استفاده از مسیر ویژه اتوبوس می نمود که باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای رانندگان اتوبوس می شد به همین منظور بعد از آماده سازی طرح تفکیک ، جدا سازی و ایمن سازی این مسیر ، طرح مورد نظر به معاونت ترافیک ارائه گردید و بعد از بررسی و مصوب شدن،به سازمان جهت اجرای طرح ابلاغ گردید .
وی در ادامه از هم شهریان و رانندگان عزیز تفاضا کرد با توجه به اینکه این تجهیزات با هزینه ای بالا تهیه و نصب گردیده ضمن اجرای قوانین و مقررات ترافیکی ، از هزینه مجدد جلوگیری کنند .

چاپ چاپ