ترخیص آخرین قطعه ازگمرک به منظورتکمیل کارخانه کمپوست بهشهر
تاریخ انتشار: 26 اکتبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها

ترخیص آخرین قطعه ازگمرک به منظورتکمیل کارخانه کمپوست بهشهر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

پیوند حقیقت به رویایِ ِانتقال زباله
ترخیص آخرین قطعه ازگمرک به منظورتکمیل کارخانه کمپوست بهشهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر بعد از پیگیریهای مجدانه طی ۹ ماه ، دستگاه ویندرو ازگمرک ترخیص ودرکارخانه کمپوست بهشهرتخلیه شد.
حمیدآزموده شهردار بهشهردراین گزارش با اشاره به اینکه رویای عدم دپوزباله درارتفاعا ت ورودی شرقی بهشهرودرمنطقه گردشگری ،یک معضل و برای شهروندان یک رویا بوده عنوان داشته است:
تلاش برای ساخت شهرِ بدون زباله فقط به حرف و وعده ما خلاصه نشده و با تلاش شبانه روزی و پیگیریهای مجدانه شهرداری و شورای اسلامی این مهم بالاخره بعد از ۶ سال از زمان کلنگ زنی ، محقق گردید.
شهردار بهشهربا اشاره به سهم ۴۵درصدی از کل هزینه کارخانه ۲۵۰ تنی کمپوست اذعان داشته است:
خرید و نصب آخرین قطعه مکانیکی در کارخانه کمپوست هزینه ایی بیش از۱۷میلیارد ریالی را به خود اختصاص داده و همچنین با بت ترخیص این کالا از گمرگ بیش از۱ میلیارد و ششصد میلیون ریال به گمرک پرداخت شده است.
حمیدازموده شهردار بهشهر در ادامه عنوان داشته است:
خرید وترخیص دستگاه ویندرو به منزله انتقال زباله به این کارخانه نبوده اما به جرات میتوان عنوان داشت که ۹۵ در صداز این پروژه به اتمام رسیده و در انتهای این فعالیت میطلبد مسئولان و دست اندرکاران همتی داشته تا با آسفالت جاده دسترسی به کارخانه – تاسیسات و بخش اداری و ابنیه این بنا، انتقال کامل صورت بگیرد.
در پایان حمیدآزموده با تشکرازصبوری شهروندان و ساکنان منطقه ورودی شرقی شهر گفت:
ورودی شرقی شهر یک مکان توریستی بسیار زیبا بوده که هم اکنون محل دپو ۳۵ ساله زباله با حجم تقریبی ۷۰ تن درروزمیباشد حال با توجه به اینکه انباشت زباله در این مدت با رعایت تمام مسائل زیست محیطی صورت پذیرفته است اما بوی متعفن و دود حاصل از تخمیر مطمئنا باعث آزردگی شهروندان منطقه شده است اینجانب ضمن اینکه دست تک تک شهروندان و اها لی محترم و عزیز منطقه رابه دلیل صبوری و گذشتی که از خود نشان داده اند می فشارم و به خود می بالم که به عنوان خدمت گزاری کوچک توا نسته ام انتظارات ساکنان این منطقه را در اینده ایی نه چندان دور برآورده نموده و به یاری خداوند نسبت به احداث یک فضای تفریحی در این منطقه اقدام نماییم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ