شرکت تعاونی زمینهای جهاد و مسئولین شهر همکاری لازم را ندارند
عضو شورای شهرزاهدان:

شرکت تعاونی زمینهای جهاد و مسئولین شهر همکاری لازم را ندارند...

تاریخ انتشار: 29 اکتبر 2014 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل؛ عبدالناصر گرگیچ گفت: موضوع تمرکز زدایی همواره در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری زاهدان قرار داشته و سعی شده است تا از این موضوع جهت پررنگ تر کردن مشارکت مردم در امور استفاده شود .
عضو شورای اسلامی شهر زاهدان افزود : بحث تمرکز زدایی با هدف ارائه ی خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان از مدتها پیش در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری زاهدان قرار گرفته و در این مسیر اقدامات خوبی نیز انجام شده است که در این راستا می توان به افزایش مناطق شهرداری زاهدان از سه منطقه به پنج منطقه اشاره کرد ، هرچند این امر نیز نتوانسته است به طور کامل ما را به هدفمان برسانداما در نظر داریم تا با راه اندازی شهرداری های نواحی مختلف به این مهم دست پیدا کنیم .
وی بااشاره به موضوع نظارت و تاکید بر انجام آن در تمامی امور گفت : راه اندازی شهرداری های نواحی در مناطق مختلف باعث افزایش بعد نظارتی در امور خواهد شد چراکه هر چه نظارت در امور بیشتر باشد قطعاً نتایج آن به نحو ملموس تری نمود پیدا خواهد کرد.
وی بیان داشت: بحث محله محوری و تشویق مردم جهت مشارکت بیشتر در امور جز مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد که بحث راه اندازی شهرداری های محلات نیز جز مواردی است که طبق برنامه ریزی های انجام شده در آینده ی نزدیک در همین راستا اجرا خواهد شد .
وی اضافه کرد : با اجرای این برنامه هر منطقه شامل ۳ ناحیه می شود و در نهایت ۵ منطقه ی زاهدان دارای ۱۵ ناحیه و هر ناحیه از یک شهردار محله ای برخوردار خواهد شد که زیر نظر شهرداری های مناطق ۵ گانه فعالیت خواهند نمود .
گرگیچ انجام این امررا گامی موثر در قوی تر شدن نظارتها دانست و گفت : عدم نظارت کافی یکی از دلایل اصلی در عدم موفقیت جهت اجرای امور محسوب می شود لذا با توجه به وسعت زیاد شهر زاهدان قطعاً اجرای برنامه ی محله محوری و استفاده از مشارکت شهروندان به عنوان شهرداران محلات کمک شایانی در جهت تقویت نظارتها خواهد نمود.
وی در ادامه پیرامون مسائل و مشکلات شهرک برق و جهاد توضیحاتی داد و گفت : بیش از ۱۰۰۰ خانوار در شهرک برق و بالغ بر ۵۰۰۰ خانوار در شهرک جهاد ساکن هستند اما با توجه به اینکه این اراضی قبلاً به صورت غیر قانونی وارد محدوده ی شهر شده اند هم اکنون با مشکلات زیادی روبرو هستند و با توجه به نشستهای متعددی که برگزار شد خوشبختانه مسائل مربوط به شهرک برق در حال برطرف شدن است اما عدم توجه مسئولین شرکت تعاونی جهاد و عدم همکاری لازم آنان با مسئولین باعث شده تا مشکلات اراضی مربوطه همچنان باقی بماند و تقاضای ما از استاندار و دادستان محترم اینست که ترتیبی اتخاذ شود تا مسئولین این شرکت تعاونی هر چه زودتر با ورود به مسائل در جهت حل آنها همکاری لازم را به عمل آورند .

چاپ چاپ