تاریخ انتشار: 01 نوامبر 2014 - اخبار

سرپرست شهرداری لاهیجان کارخود را آغاز کرد.

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرپرست شهرداری لاهیجان با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهرکار خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری لاهیجان، با حضور ابراهیم مهربان رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری و کحالی شهردار پیشین لاهیجان ،حکم بهمن مرتضی پور به عنوان سرپرست شهرداری لاهیجان دردفتر کار شهردار به وی ابلاغ شد. ابراهیم مهربان رییس شورای اسلامی شهر در این جلسه برای بهمن مرتضی پور دردوران سرپرستی شهرداری لاهیجان آرزوی توفیق نمود.
لازم به ذکر است : پس از استیضاح و عزل رضا کحالی از سوی شورای اسلامی شهر، بهمن مرتضی پور مدیر حراست شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری لاهیجان معرفی شد.

چاپ چاپ