عضو شورای اسلامی شهر زاهدان؛

علما و بزرگان تشیع و تسنن، شهروندان را برای حفظ و پاکیزگی شهر امر به معروف کنند...

تاریخ انتشار: 08 نوامبر 2014 - اخبار, اخبار شوراها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل؛رئیس کمیسیون نظارت و ارزشیابی شورای اسلامی شهر با تاکید بر شنیدن انتقادات و پیشنهادهای مردم و توجه به آنها گفت : یکی از مواردی که همواره مورد تقاضای شهروندان قرار داشته است موضوع پاکیزگی و نظافت شهر بوده که در همین راستا و با نیت پاکسازی ، نهضت حفظ بهداشت و خدمات شهر با کمک مجموعه ی زحمت کش خدمات شهر شهرداری زاهدان آغاز شده است.
پرویز سارانی با تاکید بر مشارکت مردم و حضور آنها در صحنه های مختلف گفت : از علما و بزرگواران اهل تسنن و تشیع تقاضا داریم تا برای تبلیغ ، راهنمایی ، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر پای کار بیایند و زمینه ی مشارکت مردم برای حفظ پاکیزگی، نظافت که اساس دین مبین اسلام است را به وجود آورند و در این راستا حوزه ی خدمات شهر را برای ارائه ی خدمات مطلوب تر یاری کنند .
وی در ادامه افزود : از تمامی افرادی که در اجتماع تاثیرگذار هستند و می توانند مجموعه ی شهرداری را یاری کند در خواست می کنیم تا در راستای جلب رضایتمندی مردم با ارائه ی پیشنهادات ، انتقادات و راه کارها همواره در کنار ما باشند.
وی اظهار داشت: خادمان ملت از تمامی حوزه های شهرداری با نظارت تعامل گرایانه و با نیت حل مشکلات مردم به فضل پروردگار در اکثر نقاط حاشیه ی شهر از جمله کریم آباد ، شیرآباد، قاسم آباد ، پیربخش، مرادقلی، بابائیان و حتی نقاط مرکزی شهر از جمله بلوار جانبازان حاضر و نسبت به انجام امور مربوطه اقدام کردند.
رئیس کمیسیون نظارت وارزشیابی شورای شهر زاهدان بیان داشت: یکی از حقایق انکار ناپذیر همانا موضوع انتقادات به جا و به حق مردم است و در همین راستا سعی نموده ایم تا در بطن مردم حضور پیدا کنیم و آنها را به مشارکت در امور ترغیب کنیم وتا آنجاکه امکانات اجازه می دهد جهت رفع مشکلات اقدام خواهیم نمود و البته در این مسیر باسیاستگذاری و برنامه ریزی عقلانی و آگاهانه باید به سمتی برویم که نابرابریها حذف و توسعه ی متعادل در شهر به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: با آموزش ضمن خدمت ومستمر وتخصصی نیروهای شهرداری، ایجاد مدیریت یکپارچه، انجام پژوهشهای شهری، نظارت مستمر وآگاهانه می توان در مسیر حل مشکلات حرکت کرد وزمینه ی خدمت صادقانه و رسیدن به چشم انداز مطلوب شهر زاهدان را فراهم نمود.

چاپ چاپ