خواندني هاي برگزيده‌

نشست شهردار زاهدان با احزاب

در نشستی که مهندس پربار شهردار زاهدان با جمعی از اعضای احزاب اصولگرا در راستای تبادل نظر و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی احزاب و طیف‌های مختلف داشت؛ به همکاری تمامی…

حد و مرز پوپولیسم!

امیرعباس نخعی روزنامه نگار اگر در جامعه‌ای ریا و تزویر بویژه از سوی نخبگان و مسئولان رشد و گسترش یابد، شناخت سره از ناسره دشوار می‌شود و مرزهای حقیقت از…