خواندني هاي برگزيده‌

تاثیر تحریم ها بر متروی تهران

مدیر عامل متروی تهران گفت:متأسفانه تحریم‌ها موجب شده انتقال ارز سخت شود اما علیرغم مشکلات بهترین سرویس به شهروندان ارائه می شود. مهندس فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروتهران…

بازدید شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قزوین از دومین نمایشگاه بزرگ فروش آثار هنری

بازدید شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قزوین از دومین نمایشگاه بزرگ فروش آثار هنری علی صفری شهردار قزوین، داوودی رئیس و اعضای شورای اسلامی…

رئیس شورای شهر تهران گفت:

نجات ایران در گرو تصمیم امسال ماست

رئیس شورای شهر تهران در دیدار با سفرا و با یادآوری پذیرش قطعنامه ۵۹۸: نجات ایران در گرو تصمیم امسال ماست رئیس شورای شهر تهران با بیان این هشدار که…