خواندني هاي برگزيده‌

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

ضدعفونی مراکز گردشگری ناژوان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمام ورودی مراکز گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، سرویس های بهداشتی و ساختمان اداری مدیریت طرح ساماندهی ناژوان ضدعفونی…

در اولین فرآيند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان

تعالی سازمانی، مبتنی بر دانش گرایی و نوآوری است

در اولین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان مطرح شد؛ موفقیت شهرداری در گرو راضی کردن وجدان عمومی است تعالی سازمانی، مبتنی بر دانش گرایی و نوآوری است شهردار اصفهان…