اختصاصی

شهردار منطقه 9 در بازدید میدانی محله مهرآباد تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های مالی و توان تخصصی سرای محلات برای اجرای برنامه های شهروند محور

پیرو بازدید های میدانی شهردار منطقه۹ از محلات پهنه غربی پایتخت؛در بازدید میدانی که با حضور مدیران منطقه۹ از محله مهر آباد جنوبی همراه بود، پیرامون مباحث شهری و خدمت…

دیپلماسی شهری با چاشنی هنر هفتم/ دعوت شهردار سارایوو از هنرمندان اصفهانی برای شرکت در جشنواره فیلم سارایوو

دیپلماسی شهری با چاشنی هنر هفتم/ دعوت شهردار سارایوو از هنرمندان اصفهانی برای شرکت در جشنواره فیلم سارایوو سارایوو خواستار بهره مندی از تجارب ایران در زمینه همکاری با یونسکو…