اختصاصی

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران:

شرح وظایف فرهنگی شهرداری‌ها نیاز به بازنگری دارد

شرح وظایف فرهنگی شهرداری‌ها نیاز به بازنگری دارد دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بر لزوم بازنگری در شرح وظایف فرهنگی شهرداری ها تاکید کرد. به گزارش خبرنگار شهرنوشت، کمال مرادی…

در اولین فرآيند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان

تعالی سازمانی، مبتنی بر دانش گرایی و نوآوری است

در اولین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان مطرح شد؛ موفقیت شهرداری در گرو راضی کردن وجدان عمومی است تعالی سازمانی، مبتنی بر دانش گرایی و نوآوری است شهردار اصفهان…

شهردار مرودشت خبر داد:

احداث و ایجادچندین تقاطع و میدان درشهرمرودشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت در راستای کیفیت عبور و مرور شهری و کاهش ترافیک، چندین تقاطع همسطح و میدان در شهر مرودشت احداث خواهد شد. شهردار مرودشت بیان…