اختصاصی

یونیسف
در دیدار نماینده یونیسف در ایران با شهردار اصفهان :

حمایت از حقوق کودکان نقطه مشترک همه شهرهای جهان است

در دیدار نماینده یونیسف در ایران با شهردار اصفهان مطرح شد؛ باید تجربیات زیادی را از اصفهان به دیگر شهرها انتقال دهیم / حمایت از حقوق کودکان نقطه مشترک همه…

بودجه امسال شهرداری تهران
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری :

تحقق ۸۵ درصد از بودجه امسال شهرداری تهران

تحقق ۸۵ درصد از بودجه امسال شهرداری تهران شهرنوشت: معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری با اشاره به اینکه تا کنون ۸۵ درصد از بودجه امسال شهرداری تهران محقق شده است،…