اخبار شوراها

شهردار زاهدان :

آغاز فاز دوم نهضت آسفالت معابر شهر زاهدان

⬅️ میزان آسفالتی که امسال فقط در محدوده زیباشهر انجام می شود با آسفالت یکسال کل معابر شهر در سنوات گذشته برابری خواهد کرد 🔺عبدالقادر پربار با بیان اینکه طبق…

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زاهدان

مشارکت و همفکری شهروندان و علما در پیشبرد امور و تحقق اهداف بسیار حائز اهمیت است

دکتر بحرپیما: مشارکت و همفکری شهروندان و علما در پیشبرد امور و تحقق اهداف بسیار حائز اهمیت است رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زاهدان در مراسم گرامیداشت…