اخبار شوراها

رئیس شورای شهر تهران گفت:

بیمه مسئولیت و کیفیت ساختمان ها اجرایی شود

بیمه مسئولیت و کیفیت ساختمان ها اجرایی شود رئیس شورای شهر تهران گفت: باید بیمه مسئولیت و کیفیت ساختمان ها در دستور کار قرار گرفته و اجباری شود، چراکه این…

ئیس شورای شهر اصفهان:

همصدا با دولت در پی حل مشکلات هستیم

همصدا با دولت در پی حل مشکلات هستیم/ کار کردن در اصفهان ظرافت های خاص خودش را دارد رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در دیدار با استاندار بر ضرورت همصدایی…

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

آموزش فرهنگ ترافیک توسط شهرداران مدرسه

لطفا با فرهنگ باشیم اموزش فرهنگ ترافیک توسط شهرداران مدرسه به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر ، شهرداران مدرسه به منظور آموزش فرهنگ ترافیک و نحوه تردد…