اخبار شوراها

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

آموزش فرهنگ ترافیک توسط شهرداران مدرسه

لطفا با فرهنگ باشیم اموزش فرهنگ ترافیک توسط شهرداران مدرسه به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر ، شهرداران مدرسه به منظور آموزش فرهنگ ترافیک و نحوه تردد…

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران :

لزوم راه اندازی ۱۷خط جدید مترو در پایتخت

لزوم راه اندازی ۱۷خط جدید مترو در پایتخت عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران کمبود دسترسی شهروندان به امکانات حمل و نقل عمومی را مهم ترین عامل بروز…

مدير مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري کاشان :

گردهمایی بزرگ فارسی آموزان ۴۴کشور جهان در کاشان

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان خبرداد گردهمایی بزرگ فارسی آموزان ۴۴کشور جهان در کاشان مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان گفت: شهرداری کاشان…