اخبار اقتصادی

تجلی مشاركت مردمى در ورودی غربی پایتخت؛

شهردار منطقه۹ به کمپین دوست داران محیط زیست پیوست

با اجرای طرح مبتکرانه نگهداشت شهر در ناحیه یک انجام می شود؛ جلوه گری همیارى نوجوانان محله دکتر هوشیار با مجموعه مدیریت شهرى، با استقبال از اجراى طرح مبتکرانه نگهداشت…

ساماندهی ۱۰۰ واحد صنفی متخلف در منطقه ۱۳

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۱۳ از ساماندهی و صدورابلاغیه لازم در خصوص ۱۰۰ واحدصنفی متخلف طی یک ماه گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه…