اخبار شهرداری ها

در برنامه این هفته " هر یکشنبه، یک افتتاح"

بوستان ١۵ هزار متری الهیه در اختیار شهروندان منطقه پانزده اصفهان قرار گرفت

در برنامه این هفته ” هر یکشنبه، یک افتتاح” بوستان ١۵ هزار متری الهیه در اختیار شهروندان منطقه پانزده قرار گرفت/۵۶٠ میلیارد ریال پروژه‌های عمرانی خدماتی این هفته در منطقه…