اخبار شهرداری ها

شهردار منطقه یک

گود پر خطر نیاوران مقاوم سازی می شود

شهردار منطقه یک در جمع ساکنان مجاورگود پرخطر نیاوران : گود پر خطر نیاوران مقاوم سازی می شود گود پر خطر نیاوران که منجر به بروز نا امنی، خطر و…