یادداشت

9 اسفند برگزار خواهد شد؛

سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان

✅ ۹ اسفند برگزار خواهد شد؛ 🔻سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان 🔸سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با…

توسعه شهر بر محور پیاده‌مداری

گذر تاریخی« فرهنگ و هنر اسفریس» اردبیل نویسنده: دکتر حمید لطف‌اللهیان- شهردار اردبیل خیابان‌ها از قرن‌ها پیش، فضایی برای حضور مردم بوده‌اند، لیکن طی یک قرن اخیر و با سیطره…

نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین
مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی:

قصد داریم ایده‌ها و سرمایه‌ها را در کنار هم قرار دهیم

مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی: قصد داریم ایده‌ها و سرمایه‌ها را در کنار هم قرار دهیم مسئول روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان و مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های…

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان

نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی اقدامی ارزشمند

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد: نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی اقدامی ارزشمند معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، برگزاری نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های…

حضور نخستین خبرگزاری شهری کشور، در نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی

مدیر نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی از حضور «ایمنا»، نخستین خبرگزاری تخصصی شهریِ کشور در نمایشگاه کرمان خبر داد. سیدرضا میرحسینی در گفت‌وگو با کرمان‌آن‌لاین، با بیان این‌که خبرگزاری «ایمنا»،…