یادداشت

9 اسفند برگزار خواهد شد؛

سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان

✅ ۹ اسفند برگزار خواهد شد؛ ?سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان ?سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با…

توسعه شهر بر محور پیاده‌مداری

گذر تاریخی« فرهنگ و هنر اسفریس» اردبیل نویسنده: دکتر حمید لطف‌اللهیان- شهردار اردبیل خیابان‌ها از قرن‌ها پیش، فضایی برای حضور مردم بوده‌اند، لیکن طی یک قرن اخیر و با سیطره…