تاریخ انتشار: 15 فوریه 2015 - اخبار

جشنواره رسانه های شهری موجب ارتقا فرهنگ شهری می شود

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

رییس پژوهشکده ارتباطات ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره رسانه های شهری گفت: بهتر است دبیرخانه ای دائمی برای جشنواره رسانه های شهری ایجاد شود تا نتایج حاصل از برپایی این جشنواره را پیگیری کند.

حسن خجسته در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر جشنواره ها به درستی سامان داده شده و اهداف مشخص و مدونی داشته باشند می توانند در حوزه نخبگان اثرگذار باشند.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره رسانه های شهری می تواند مدیریت شهری را در پیشبرد اهداف اصلی خود کمک کند، افزود: این جشنواره مقدمه ای برای رسیدن به هدف های اصلی به خصوص در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.
خجسته با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره ها موجب دریافت دیدگاه های مختلف می شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره رسانه های شهری اقدامی بسیار خوب است. با این حال باید به نحوه بهره برداری از آن نیز توجه داشت که امیدوارم مدیران شهری در این زمینه موفق باشند.
وی اضافه کرد: به طور حتم دیدگاه های مختلفی چه در جهت نقد چه در جهت اصلاح یا تکمیل و یا تایید به جشنواره می رسد که باید تمامی این دیدگاه ها جمع آوری شده و به حوزه برنامه ریزی شهری ارسال شود.
خجسته گفت: باید دبیرخانه ای دائمی ایجاد شود تا نقدهای ویژه را پیگیری کرده و در جهت ارتقای فرهنگ شهری از آن نقدها بهره برده شود.
وی اضافه کرد: در جشنواره ها فرصت کافی برای بیان تمامی مطالب نیست و گاهی تنها به مشکلات اشاره می شود. بنابراین باید مسائلی که در جشنواره مطرح می شود توسط یک دبیرخانه پیگیری شود.
خجسته با بیان اینکه تاثیرگذاری جشنواره ها آنی نخواهد بود، تصریح کرد: جشنواره های تخصصی همه مردم را درگیر نمی کند. بنابراین باید در گام نخست بر روی نخبگان اثرگذار باشد و در گام بعدی با اصلاح موارد در حوزه عملیاتی و فرهنگ سازی ورود پیدا کند.

چاپ چاپ