تاریخ انتشار: 17 فوریه 2015 - اخبار

۲کیلومتر از قنات غرب تهران احیا و بازسازی شد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵ از احیا و بازسازی دو کیلومتر قنات سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵،رضا مددی ،معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه ، ضمن اعلام این خبر گفت:

قنات های موجود در منطقه منابع غنی آبیاری فضای سبز است که درجهت تامین آب مورد نیاز طرح احیا وبازسازی قنات ها انجام شد.

وی با اشاره به وجود ۲۲کیلومتر قنات در سطح منطقه گفت:درهمین راستا احیای ۲ کیلومتر قنات جهت تزریق به شبکه آبیاری فضای سبز منطقه اقدام شد.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵همچنین اضافه کرد: همزمان با احیا وبازسازی قنات ها ،طرح ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطحی وهمچنین حفر ۵۰حلقه چاه جذبی انجام شد.

چاپ چاپ