مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

پخش ۱۱ هزار تن آسفالت در معابر فرعی و اصلی منطقه ۱۲

تاریخ انتشار: 19 فوریه 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار داشت: ظرف مدت یکماه ۱۱ هزار تن آسفالت در معابر فرعی و اصلی محلات محمود آباد، امین آباد، شهرک کوثر، ناصرخسرو، عاشق آباد، امیرالمومنین پخش شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، محمدرضا برکت با بیان این مطلب گفت: به دنبال اجرای پروژه نهضت آسفالت در شهر اصفهان، آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه ۱۲ انجام شده است.
وی افزود: ظرف مدت یکماه با بکارگیری ۱۵ اکیپ ۱۱ هزار تن آسفالت در معابر فرعی و اصلی محلات محمود آباد، امین آباد، شهرک کوثر، ناصرخسرو، عاشق آباد، امیرالمومنین پخش شده است.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال جاری ۳ میلیارد تومان برای آسفالت معابر فرعی و یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان اعتبار برای روکش آسفالت معابر اصلی اختصاص داده شده است.

چاپ چاپ