تاریخ انتشار: 23 فوریه 2015 - اخبار

تکمیل سایت اسکان اضطراری بوستان جنگلی چیتگر؛ اولویت سال ۹۴ سازمان مدیریت بحران...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران خبر داد؛

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران در نشست شهردارمنطقه۲۲ با سازمانها و شرکتهای خدمات رسان گفت: « بزرگترین سایت اسکان اضطراری مدیریت بحران پایتخت در بوستان جنگلی چیتگر قرار دارد . سال آینده آن را بگونه ای تکمیل می کنیم تا الگوی دیگر مناطق کشور قرار بگیرد.»

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، در این جلسه که در پایگاه مدیریت بحران منطقه تشکیل شده بود، مولایی شهردار منطقه، قائم مقام شهردار، معاونان حوزه های مختلف، شهرداران نواحی همچنین مدیران و نمایندگانی از سازمانها و شرکتهای خدمات رسان حضور داشتند.

صادقی رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران که در این جلسه حاضر شده بود با اشاره به اینکه طبق تحقیقات اخیر سازمان ملل متح، ایران جزو ۱۰ کشور اول پرخطر دنیا بویژه در خصوص زلزله خیز بودن معرفی شده است، گفت: « برای مقابله با مخاطرات تهران نیازمند مدیریت واحد شهری هستیم یعنی همه واحدهای عمل کننده باید تحت امر یک فرمانده واحد قرار بگیرند زیرا که مدیریت واحد فرماندهی یکی از اصول مدیریت مدرن و مقابله خوب در حادثه است. امیدواریم لایحه تنظیم شده برای مدیریت واحد شهری، مصوب شود و تمام دستگاههای عامل در شهر تهران، تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرند. تنها در یک مورد است که در کشورمان مدیریت واحد شهری تشکیل شده و آن مورد مدیریت بحران شهر تهران است.»

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: « شهردار تهران مسئول مدیریت بحران شهر و شهرداران هر یک از مناطق نیز مسئولیت ستاد بحران منطقه خود را بر عهده دارد و سیاستمان در بحث محله ها، سیاست مردم محور بودن مدیریت بحران است. در این خصوص باید در محله ها گروههای مختلف مردمی تشکیل شوند و آموزشهای مختلف را فرا بگیرند. یکی از مناطق تهران که در ارزیابی های ۹ ماهه اول سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران امتیاز بسیار خوبی کسب کرده منطقه ۲۲ است. این منطقه امکانات خوبی را برای مقابله با شرایط بحرانی فراهم کرده، در شهر تهران ۲۸ مخاطره را شناسایی کرده ایم که محله به محله شدت آنها متفاوت است و از این رو به سند کاهش خطرپذیری برای تمامی محله ها نیاز داریم تا مخاطرات هر محله را احصا و برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم. لازم است تمامی برنامه ها و مانورهای آموزشی مان صرفا در خصوص زلزله باشد و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاهها و اعضای ستاد مدیریت بحران است.»

چاپ چاپ