شهردار منطقه 22 اعلام کرد؛

شهرداری منطقه ۲۲ برابر قانون با متجاوزان به حریم برخورد قاطعانه می کند...

تاریخ انتشار: 24 فوریه 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۲۲ پس از اجرای حکم تخریب در روستای سنگان واقع در حریم این منطقه گفت: « از هرگونه ساخت و ساز در حریم منطقه با جدیت جلوگیری می کنیم. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و چنانچه کسی از آن تخطی کند، برابر قانون مورد برخورد قاطعانه قرار خواهد گرفت. »
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، قاسم مولایی شهردار منطقه پس از اجرای حکم مبارزه با متجاوزان به حریم در روستای سنگان گفت: « پرونده این تخلف دارای ۴۱ رای و از این میان، ۲ رای مربوط به شهرداری منطقه بوده که طی آن ۲ رستوران با مساحت بیش از ۳ هزار متر مربع تخریب شد. در این اقدام حدود ۲۰ نفر از نیروهای منطقه ۲۲ شامل مدیران و عوامل، ۳۵ نفر نیروی شهربان و حریم بان، ۱۵ نفر از عوامل اجراییات منطقه فعالیت داشتند و در حمایت و پشتیبانی کامل نیروی انتظامی و دادستان و طی ۲۴ ساعت آماده باش ، طرح مقابله با متجاوزان به حریم منطقه را به اجرا در آوردند. »
وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر عزم جدی شهرداری برای برخورد با متجاوزان به حریم، افزود: « نتایج ۴ ماه نشست و جلسه با اداره کل حریم و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نیروهای انتظامی و مدیران بنیاد مسکن، بخشداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی منجر به گرفتن ۴۱ رای قضایی در زمینه تخلف در حریم شده و در نهایت با همت مدیران شهرداری منطقه ۲۲ ، عوامل انتظامی، اجراییات، حریم بان و شهربان به اجرا در آمد. نکته حائز اهمیت در این عملیات، اجرای بی حاشیه، بدون بحث و بدون آسیب و صدمه به کسی در فضایی قانونی و بدون تنش بوده است.»
شهردار منطقه ۲۲ در ادامه با تشکر از کمک و همیاری دادستان شهر تهران و نیروی انتظامی در این خصوص، خاطرنشان کرد: « این اقدام سبب شد حریم از تخلف ایمن و موجب احقاق حقوق شهروندان شود. شهرداری منطقه ۲۲ با توجه به داشتن حریم گسترده بویژه در ضلع شمالی خود، محکم در مقابل متجاوزان ایستاده و مقاومت می کند. »

چاپ چاپ