تاریخ انتشار: 24 فوریه 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ۲۷ سرای محله فرهنگ شهروندی را آموزش می دهند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و زندگی شهرنشینی و افزایش آگاهی های همگانی، کارگاه های آموزشی در محلات ۲۷ گانه شمال تهران در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: ارتقاء فرهنگ شهروندی و یا به عبارت بهتر توسعه فرهنگ شهروندی در حقیقت مدیریت فرآیندهای آموزش فرهنگ شهروندی است و در بحث آموزش، اولین چیزی که دارای اهمیت است ایجاد نیاز در مخاطبین است.
وی با بیان اینکه برگزاری کلاس های آموزشی از سوی شهرداری با جدیت و پیگیری ادامه دارد، افزود: کلاس ها و کارگاه های آموزشی در محلات ۲۷ گانه منطقه با توجه به نیازسنجی ها و مطالعات انجام شده در دوره های مشخص و زمانبندی های مدیریت شده برپاست.
سعید کارگران توانمندی و ظرفیت های ایجاد شده به منظور آموزش های شهروندی در شهرداری تهران را در سالهای اخیر کم سابقه ارزیابی و تصریح کرد: خانه های علم و زندگی در مجموعه های فرهنگی و اجتماعی سرای محلات که توسط خود شهروندان اداره می شود، فضاهای ارزشمندی است که در جهت ارتقاء زندگی شهری و آموزشهای شهروندی ایجاد شده است .
وی گفت: هم اکنون چندین کارگاه و دوره های آموزشی متنوع در سرای محلات ۲۷گانه، در سطح منطقه از جمله کلاس های آموزشی ارتباطات موثر کلامی و غیر کلامی ، مسئولیت پذیری ، همدلی اجتماعی ، شهروند مسئول ، خلاقیت سازنده و مخرب ، تفکر خلاقانه ، پیشرفت شهر و شهروندی ، هویت شهروندی و ارتقای آن ، شهروندی در خانواده و محله و آپارتمان ، هویت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی ، پرورش گل و گیاه آپارتمانی ، محیط زیست ، مصرف بهینه آب ، پسماند ، دوام و ایمنی ، بازیافت و…
دایر است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
کارگران تصریح کرد: این کلاس ها و کارگاههای آموزشی با همکاری اداره بازیافت ، فضای سبز و کارشناسان محیط زیست نواحی ده گانه در تمامی محلات در حال اجراست .

چاپ چاپ