حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در نمایشگاه منطقه ای پروژهای علمی دانش آموزان
تاریخ انتشار: 25 فوریه 2015 - اخبار

حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در نمایشگاه منطقه ای پروژهای علمی دانش آم...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در نمایشگاه منطقه ای پروژهای علمی دانش آموزان ابتدای طرح جابربن حنان در ساختمان آموزش وپرورش ملارد.

چاپ چاپ