به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6

کانال بلوار کشاورز بهسازی شد

تاریخ انتشار: 25 فوریه 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اداره مسیلها و قنوات معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه ۶ در راستای بهسازی کانال بلوار کشاورز تعداد ۱۲ حلقه ورودی آب به کانال خاکریز آب حفر کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ، طلوعی رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ ضمن اعلام خبر فوق گفت: به منظور بهسازی بلوار کشاورز و ممانعت از ورود ضایعات به کانال میانی اداره مسیلها و قنوات معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه ۶ اقدام به بهسازی کانال بلوار کشاورز کرد.
به گفته طلوعی در همین راستا تعداد ۱۲ حلقه ورودی آب به کانال خاکریز آب حفر شده است.
رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ درباره ممانعت از آبگرفتگی کانال بلوار کشاورز خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی نیز ۴ عدد حوضچه زباله گیر در ضلع شمالی کانال بلوار کشاورز احداث و مشکل زباله های مربوطه در کانال میانی بطور کامل رفع شده است.

چاپ چاپ