سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد با تمام تجهیزات و پرسنل به استقبال از بهار میرود

سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد با تمام تجهیزات و پرسنل به استقبال از بهار میرود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری ، با توجه به ایام پایانی سال و شروع مراسم خانه تکانی و ازدیاد زباله ها و دور ریزهای شهروندان ، سازمان خدمات موتوری با تمام تجهیزات و پرسنل در طرحی با نام استقبال از بهار با همکاری معاونت محترم خدمات شهری و زیست محیطی شروع به تلاش مضاعف نموده است. این طرح شامل جمع آوری زباله ها و پسماندهای خشک و تر و انتقال زباله ها به مرکز دفن اخترآباد می باشد.

چاپ چاپ