معاون اجرايي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان:

حدود ۶۰ درصد از تاکسی های شهر به سامانه هوشمند مجهز شده اند...

تاریخ انتشار: 01 مارس 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از تاکسی های زرد رنگ به سامانه هوشمند مجهز شده اند، اظهار داشت: تاکنون سامانه هوشمند بر روی ۵ هزار و ۵۰۰ تاکسی نصب شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، رمضان عسگری نژاد با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تسریع در روند نصب سامانه هوشمند بر روی تاکسی ها در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۶هزار و ۵۰۰ تاکسی برای نصب سامانه هوشمند ثبت نام کرده اند، افزود: در حال حاضر از این آمار سامانه هوشمند بر روی ۵هزار و ۵۰۰ تاکسی نصب شده است.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ۱۰ هزار و ۳۷۰ تاکسی زرد رنگ در اصفهان فعال هستند که حدود ۶۰ درصد آنها به سامانه هوشمند مجهز شده اند.

چاپ چاپ