تاریخ انتشار: 02 مارس 2015 - اخبار

عادی سازی معلولیت ها در خانه های کودک شمال تهران آموزش داده شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

با هدف بستر سازی فرهنگی به منظور درک تفاوت ها و توانمندی های معلولین در جامعه، مربیان خانه های کودک محلات ۲۷ گانه شمال تهران در خصوص عادی سازی تفاوت های فردی تحت آموزش قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، بی نظیر سیاوشی مدیر اداره آموزش های شهروندی شهرداری این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: آشنایی مربیان خانه های کودک مستقر در مناطق ۲۲گانه شهر تهران با مقوله آموزش تفاوت ها و درک توانمندی های فردی به کودکان با استفاده از بازی، اسباب بازی و شیوه های موثر و خلاقانه ی آموزشی به کودکان ،بستر فرهنگی مناسبی را برای بکارگیری ظرفیت های خلاق ذهنی کودکان درمورد مسائل اجتماعی و چگونگی تعامل صحیح با افرادی که دارای تفاوت های ظاهری بارز با سایرین هستند را موجب شده و زمینه مساعد پذیرش آگاهانه کودکان دارای معلولیت در میان همسالان خود و اجتماع را فراهم خواهد آورد.
وی گفت : کارگاههای آموزشی ویژه مربیان خانه های کودک با موضوع عادی سازی تفاوت های فردی (معلولیت ها) و با هدف برابرسازی فرصت ها،آشنایی با تفاوت ها و درک توانمندی ها ی فردی ، آموزش حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی شهروندان دارای معلولیت و همچنین بستر سازی فرهنگی به منظور درک تفاوت ها و توانمندی های این افراد در جامعه برگزار شد .
سیاوشی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی مباحثی چون تفاوتهای جسمانی شامل حواس پنجگانه ، جسم ، رنگ پوست ، زیبایی ظاهری و زشتی ، تفاوتهای نفسانی شامل هوش ،فهم ، حافظه و مانند آن و تفاوتهای عاطفی و اخلاقی از جهت عواطف واخلاق در بین کودکان مطرح شد.

چاپ چاپ