مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان:

نتایج مثبت حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار زاهدان از برنامه‌ها و طرح‌های ارائه شده را بارها شاهد بود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

نتایج مثبت حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار زاهدان از برنامه‌ها و طرح‌های ارائه شده را بارها شاهد بوده‌ایم
به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل؛ مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات و حمایتهای شورای اسلامی شهر و شهردار زاهدان از طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان گفت: این دو رکن همواره در کنار این سازمان بوده و بارها نتایج مثبت این حمایت را شاهد بوده‌ایم و در واقع پشتیبانی از برنامه‌‌ها و طرح‌های ارائه‌شده، باعث دلگرمی ما جهت اجرای پروژه‌ها می‌شوند به طوری که هم اکنون نتایج مثبت این امر را به وضوح مشاهده می‌کنیم.
“حامد صفت گل” نگاه و دید مثبت شورای اسلامی شهر را نقطه‌ی قوتی برای اجرای پروژه‌ها ذکر کرد و افزود: مدتی قبل پیشنهاد واگذاری فضای سبز شهری به مناطق پنجگانه‌ی شهرداری از طرف سازمان پارکها و فضای سبز ارائه گردید که خوشبختانه اعضای محترم شورا و شهردر زاهدان از این برنامه استقبال کردند و بار دیگر حمایتشان را از این سازمان دریغ نکردند و در نهایت با تدبیر آنها این پیشنهاد عملی شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را توزیع عادلانه‌ی خدمات، منطقه محوری، محله محوری و توزیع متوازن هزینه‌های نگهداری فضای سبز ذکر کرد و بیان داشت: با توجه به اهمیت عدالت محوری و توزیع عادلانه‌ی خدمات در نقاط مختلف، موضوع حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود در سطح شهر به صورت کامل با کلیه‌ی نیروها و امکانات مربوطه به شهرداریهای مناطق در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با همکاری شهرداران محترم مناطق پنجگانه به مرحله‌ی اجرا درآمد .
وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه ضمن اینکه نقش نظارت محوری سازمان افزایش خواهد یافت باعث می‌شود تا در راستای اجرای سایر برنامه‌ها از جمله توسعه و احداث بوستانها و فضاهای سبز جدید، برنامه‌های آموزشی، ترویج و گسترش فرهنگ مشارکتهای عمومی، توسعه‌ی دانش فضای سبز و تخصصی نمودن آن و همچنین تامین نهاده‌های مورد نیاز بیش از پیش گام برداریم و موثر واقع شویم.

چاپ چاپ