با حکم رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر؛ مهندس متین فر سرپرست شهرداری قم شد
تاریخ انتشار: 08 مارس 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها, انتصاب ها

با حکم رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر؛ مهندس متین فر سرپرست شهرداری قم شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مجید متین فر شهردار منطقه ۶ قم به عنوان سرپرست موقت شهرداری قم منصوب شد.

در یک صد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم، اعضای شورای شهر پس از قرائت استعفای محمد دلبری و موافقت با آن، مجید متین فر را به عنوان سرپرست موقت شهرداری قم انتخاب کردند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۷
اداره کل روابط عمومی و بین الملل

چاپ چاپ