ایده های خلاقانه منطقه ۱۱ در جشنواره ساب پرتال شهرداری تهران قابل تقدیر شناخته شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

در هفتمین جشنواره ساب پرتال های واحدهای تابعه شهردای تهران که در اواخر بهمن ماه برگزار شد؛ ایده های خلاقانه شهرداری منطقه ۱۱ در معیار فناوری اطلاعات قابل تقدیر شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ ، ایمان درودی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری این منطقه در تشریح این خبر گفت: جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران با ارزیابی پرتال ها در ۶ معیار محتوا، خدمات ، کاربرد پذیری ،تعامل ، طراحی و فناوری اطلاعات ارزیابی شدند و ساب پرتال این منطقه با ارائه ایده های خلاقانه در این جشنواره شرکت کرد.
او افزود: ایده های خلاقانه منطقه ۱۱ شامل استفاده از سبک پارالکس به عنوان یکی از تکنیک های جدید طراحی پرتال برای اولین بار در مجموعه شهرداری تهران،استفاده از ویدئو در صفحه اول پرتال ، استفاده ازکد رمزینه (QR ) برای نخستین بار جهت استفاده کاربران تلفن همراه ، نوآوری در پرتال با ایجاد صفحه ای ویژه با نام مجله ۱۱ آنلاین جهت برگزاری مسابقات با محتوای تهران شناسی و گردشگری و اهمیت ویژه به موضوع گردشگری بوده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۱ خاطر نشان کرد که بخش مجله آنلاین ویژه علاقمندان به گردشگری با محتوای مطالبی در موضوعات تهران قدیم ، تهران گردی ، ایران شناسی ، تاریخ ایران و جهان و برگزاری مسابقه آنلاین شناخت عکس مکان های دیدنی و تاریخی شهر تهران است.
علاقمندان به بازدید از پرتال شهرداری منطقه ۱۱ می توانند به وب سایت region11.tehran.ir مراجعه نمایند.

چاپ چاپ