تاریخ انتشار: 09 مارس 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران

آغاز فاز دوم ساماندهی میدان هفت تیر

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

میدان هفت تیر در طرح استقبال از بهار با جمع آوری و حمل ضایعات مازاد در فضای مترو ساماندهی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ، عظیم بابائی شهردار منطقه ۶ با بیان خبر فوق گفت: میدان هفت تیر از ۱۰ روز گذشته در حال آماده سازی است، قسمت میانی هفت تیر چند سالی که تحویل کارگاه مترو بود، طی ماه گذشته تحویل منطقه شد. ضایعات و وسایل مازاد در فضای مترو با ۱۰ کامیون حمل و نخاله ها و خاک های موجود با ۲۰۰ کامیون منتقل شد.
زمین خاکی قسمت میانی میدان هموار و حصار کارگاهی فرسوده در ۴۰۰ متر طول جمع آوری شده است. کانکس های فرسوده مترو جمع آوری و وضعیت حصار کارگاهی مربوط به مترو در ضلع غرب میدان اصطلاح شده است.
وی از نصب نرده های ترافیکی خبر داد و افزود: در بیش از ۵۰۰ متر طول نرده های ترافیکی نصب شده و فضای خالی موجود در میدان نیز شن ریزی شد. آسفالت میانی میدان مطلق به مترو در چند نوبت حذف و تابلوهای بزرگ و فرسوده مترو نیز جمع آوری شد.
بابائی افزود: سقاخانه قدیمی موجود در محل تخریب و جمع آوری شده و با هماهنگی با سازمان زیباسازی نقاشی های دیواری موجود در میدان نیز ترمیم و بازآفرینی می شود.

چاپ چاپ