“گل هاکنی” رسمی در استقبال از سال نو و بهار

“گل هاکنی” رسمی در استقبال از سال نو و بهار

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی ؛ همه ساله در اسفند ماه بنا بر رسمی کهن زنان شهر کوهپایه‌ای مجن با تهیۀ خاک سرخ و سفید از ارتفاعات البرز شرقی (پیرامون شهر) اقدام به تجدید نمای خانه های گِلی خود نموده و بدین شکل به استقبال بهار می روند. “گل هاکنی” رسمی در استقبال از سال نو و بهار طبیعت است که با انجام آن خانه های کاهگلی اهالی رنگ و نمایی تازه می گیرد. دیوارهای بیرونی نیز برخی دو رنگ (بالاسفید-پایین قرمز) و برخی نیز کاملاً با گل قرمز رنگ جلوه می گیرد. انجام این کار مستلزم تهیه گل گِلو (سفید) و گِل سرخو (سُرخ) از ارتفاعات پیرامون شهر می باشد. مجنی ها در اصطلاح محلی گِل مالیدن به دیوار خانه را ” گِل هاکُنی” می گویند. همیاری زنان در انجام این کار از آداب نیک و معمول شهر مجن بوده و به دلیل اهمیت این آیین سنتی، توسط سازمان میراث فرهنگی گل هاکنی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید
IMG_0018

چاپ چاپ