تاریخ انتشار: 15 مارس 2015 - اخبار

آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر چهارشنبه سوری در منطقه ۱۲...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ، در آستانه چهارشنبه آخرسال ، کلاسهای آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر را برگزار می نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ، مهندس علی محمدنژاد شهردار این منطقه با بیان این مطلب افزود : شهرداری نواحی شش گانه با همکاری ادارات اموراجتماعی و فرهنگی ، در راستای طرح استقبال از بهار ، به منظور کاهش حوادث احتمالی و خطرات ناشی از آتش بازی در چهارشنبه آخرسال ، ضمن توزیع بروشورهای آموزشی در ادارات ، سازمانها و نهادهای مختلف سطح محدوده ، کلاسهای آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر چهارشنبه سوری را درسطح مدارس ، خانه های محله و فرهنگ منطقه ۱۲ برگزار می نماید

چاپ چاپ