تاریخ انتشار: 16 مارس 2015 - اخبار, خواندني هاي برگزيده‌

همزمان با طرح استقبال ازبهارفاطمی بوستان خطی بر روی کانال شقایق احداث می شود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری منطقه ۵در راستای اجرای فعالیت های زیست محیطی واستفاده بهینه از فضاهای شهری بوستان خطی بر روی کانال شقایق احداث می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ ،رضا مددی ،معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه با اشاره به نقش فضای سبز در کاهش الودگی هوا گفت: درراستای اجرای طرح های زیست محیطی و استفاده بهینه از فضای های باز شهری در توسعه فضای سبزاحداث بوستان های خطی در دستورکارقراردارد.

وی گفت: یکی از اقدامات پیش بینی شده در طرح بهار فاطمی احداث بوستان خطی بر روی کانال شقایق است که این اقدام علاوه بر مرتفع کردن مشکلات زیست محیطی گامی موثر در توسعه فضای سبز است.

وی تصریح کرد: بوستان خطی شقایق حدفاصل بلوار فردوس تابزرگراه شهید حکیم احداث می شود.

مددی افزود:بوستان خطی به در قالب چمن کاری ،گلکاری ، نشکاری و همچنین درختکاری احداث می شود و در راستای زیباسازی فضا از پوشش گیاهی متنوع استفاده می شود

معاون شهردارمنطقه درادامه از احداث بوستان خطی درحاشیه بزرگراهها خبردادوگفت: بوستان خطی تندرستی از دیگر اقداماتی است که از بزرگراه شهید آبشناسان آغاز و در امتداد بزرگراههای شهید همت، شهید ستاری و شهید حکیم ادامه دارد.

چاپ چاپ