تاریخ انتشار: 18 مارس 2015 - اخبار

در آستانه سال نو: معابر شمال شرق تهران نونوار شد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امورشهری و محیط زیست شهرداری منطقه۴ ار بهسازی و لایروبی معابر شمال شرق تهران در آستانه سال نو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۴، حمید ناصحی با بیاناین مطلب گفت: طرح استقبال از بهار حوزه خدمات شهری منطقه طی بازه زمانی دوماهه از ابتدای اسفندماه جاری تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و در این راستا، رسیدگی به وضعیت سد معبر اعم از سدمعبرهای صنفی، سیار، ساختمانی، بساط گستر و دستفروشان سطح منطقه از مهمترین اقدامات است.
وی به لایروبی، پاکسازی و رسوب برداری شبکه اصلی (مسیلها) منطقه اشاره کرد و ادامه داد: لایروبی، پاکسازی و رسوب برداری کانالهای روباز و روبسته با سطح مقطع بالاتر از یک متر؛ لایروبی، پاکسازی و رسوب برداری حوضچه های رسوبگیر محدوده منطقه و پاکسازی و رسوب برداری تله های آشغالگیراز دیگر اقدامات طرح استقبال از بهار در منطقه است.
ناصحی از مدیریت و تجهیز محل های اسکان مسافران نوروزی واقع در محدوده منطقه خبر داد و افزود: لایروبی، پاکسازی و رسوب برداری انهار روبسته با سطح مقطع پایین تر از یک متر؛ نصب تله زباله گیر و احداث حوضچه ته نشین و رسوبگیر (در هر ناحیه حداقل ۵ مورد ) و جانمایی دریچه های ضد سرقت و کامپوزیتی( درهر ناحیه حداقل ۱۰ مورد) از دیگر فعالیتهای این اداره طی این ایام خواهد بود.
پیمان ضیایی

چاپ چاپ