تاریخ انتشار: 18 مارس 2015 - اخبار

همایش “آسمان آبی ،زمین پاک “در غرب تهران برگزارشد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور شهری ومحیط زیست شهرداری منطقه ۵ گفت: به منظور نهادینه سازی فرهنگ تفکیک پسماند وترغیب شهروندان به مشارکت در حفظ محیط زیست همایش “آسمان آبی و زمین پاک” در غرب تهران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵،رضا مرادی، قائم مقام شهردارمنطقه ۵ ، دراین نشست با اشاره به اولویت برنامه های شهرداری در تحقق شهری با “آسمان آبی ،زمین پاک “اظهار کرد: کمپین آسمان آبی وزمین پاک با دو رویکرد اصلاح رفتارهای ترافیکی وهمچنین تفکیک پسماند خشک از مبدا درسطح شهر درحال اجرا است.

وی افزود:با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در تحقق این رویکرد ،برنامه های گسترده فرهنگی وآموزشی پیش بینی واجرا می شود.

مرادی گفت: برای رسیدن با آسمان آبی و زمین پاک نیاز به برنامه ریزی و آموزش های شهروندی است.

قائم مقام شهردار منطقه فرهنگ سازی و اعتمادسازی شهروندان در زمینه تفکیک زباله را مهم دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تلاش دارد با اعتمادسازی شهروندان به تفکیک زباله کمک کند و وضعیت زباله شهر را به صورت مطلوب تری درآورد.

وی کمپین آسمان آبی و زمین پاک را امری بسار مناسب در محیط زیست انسانی دانست و تصریح کرد: آسمان آبی و زمین پاک نباید تنها شعارباشد و باید آن را حمایت کرد.

مرادی تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌های های اجتماعی و فرهنگی ،شناسایی روش‌های ارتقای زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی،

توانمند سازی شهروندان و زمینه‌سازی برای تغییر نگرش آن‌ها در زمینهٔ خط سفید و پسمانداز جمله اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

قائم مقام شهردار منطقه طرح همیار بازیافت را یکی از اقدامات موثر در مشارکت دادن شهروندان در تفکیک پسماند برشمردو گفت:طرح آموزش چهره به چهره بازیافت با مراجعه آموزشگران به درب منازل ،واحدهای اداری ومراکز آموزشی در حال اجرا است.

لازم به ذکراست در پایان مراسم از همیاران بازیافت و ششهروندان فعال در تفکیک پسماند تجلیل شد.

چاپ چاپ