با گذشت ۳  روز از سال جدید بیش از ۲۵۰۰ مسافر از باغ تاریخی شاه عباسی بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

با گذشت ۳ روز از سال جدید بیش از ۲۵۰۰ مسافر از باغ تاریخی شاه عباسی بازدید کردند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر با گذشت ۳ روز از سال جدید بیش از ۲۵۰۰ توریسم داخلی از باغ تاریخی شاه عباسی بازدید کردند .
گفتنی است بدلیل وضعیت نامناسب جوی این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ