تاریخ انتشار: 25 مارس 2015 - اخبار

خدمت رسانی به دانش آموزان حاشیه شهر، کادرسازی برای آینده نظام است...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه سه در بازدید از مدارس محله دروی؛

آخرین بازدید سال ۱۳۹۳ شهردار منطقه سه و همکارانش از مدارس محله کم برخوردار دروی روز گذشته انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری مشهد، در این دیدار علی یوسف زاده با اشاره به روند فعلی منطقه در بازدیدهای مدارس گفت: تلاش کردیم در سال ۹۳ با بازدید و سرکشی از مدارس به نوعی خدمت رسانی به شهروندان را در غالب های جدید تعریف کنیم.
وی افزود: بهر حال اکثریت دانش آموزان مدارس فرزندان شهروندان این شهر هستند و البته شهرنشبنان آینده. از این رو رسیدگی به درخواست های امروز آنها می تواند در بسترسازی آینده موثر باشد.
وی که در مدارس منظور المهدی و شهید گیوه چی در محله کم برخوردار دروی حضور یافته بود در ادامه تصریح کرد: خدمت به دانش آموزان مناطق کم برخوردار هم لذت بخش است و هم بسیار تاثیرگذار. بهر حال بدنه همیشه حاضر در عرصه های مختلف نظام همین اقشار محروم این مناطق شهری است. شاهد مثال عینی آن قرار گرفتن بیش از ۳۰۰۰شهید در منطقه سه شهرداری است که گویای عمق ارادت این عزیزان به انقلاب اسلامی است.
وی در پایان بر خدمت رسانی مستمر به این مناطق شهری تاکید کرد و گفت: اگر توانایی کافی در این زمینه به لحاظ مالی داشت باشیم به رغم وظایف ذاتی به مدارس منطقه کمک خواهیم کرد.
گفتنی است در این بازدیدها تعدادی کیف شامل ملزومات تحریر و بهداشتی به دانش آموزان این محدوده حاشیه شهر اهدا گردید.

چاپ چاپ