اوقات فراغت گردشگران با بازیهای سنتی مازندرانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر

اوقات فراغت گردشگران با بازیهای سنتی مازندرانی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

دومین جشنواره بازیهای بومی محلی در باغ تاریخی شاه عباسی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر دومین جشنواره بازیهای بومی محلی در باغ تاریخی شاه عباسی با حضور شهروندان و مسافران برگزار شد.
فاطمه ذبیح پور مسئول روابط عمومی و دبیرستاد نوروزی شهرداری بهشهر بااین عنوان که احیا بازیهای بومی و محلی میتواند دراحیا ئ سنت مازندرانی بسیار موثر باشد اذعان داشت:
با توجه به اینکه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی با وجود اقبال عمومی و علاقه‌مندی همگانی مردم بستر بسیار مناسبی برای ایجاد همدلی و وفاق در بین شهروندان و انتقال فرهنگ بومی و آداب ورسوم گذشته از نسل قدیم به نسل جدید میباشد مطمئنا مقابل بسیاری از مخاطرات بازیهای مجازی را خواهد گرفت چرا که پویایی و نشاط خاصی بدنبال دارد.
وی با اشاره به اجرای بازیهای بازیهای بومی محلی چولنگ، خروس جنگی ، باز باز کیش کیش ، تپ بزه کاه،آغوزکا ، چلیک مارکا در پارک ملت و باغ تاریخی شاه عباسی گفت:
بازیهای بومی بخش جدا ناپذیر فرهنگ است و این برنامه‌ها با هدف ایجاد نشاط و شادی بین شهروندان و مسافران وهمچنین توسعه و ترویج فرهنگ ورزش به اجرا در می‌آیند. و در حال حاضرزندگی شهرنشینی و مدرنیته شدن برخی از بازی های محلی و نشاط آور را به دست فراموشی سپرده و احیای بازی های سنتی و بومی علاوه بر انتقال داشته های فرهنگی در پویایی و نشاط نسل نو حائز اهمیت است.
ذبیح پور مسئول روابط عمومی شهرداری بهشهر با اشاره به اینکه بهشهردارای قدمت تاریخی ۷۰۰۰ساله بوده و انسانهای اولیه در غار های هوتو و کمربند و همچنین در گوهر تپه سکنی داشته اند گفت:
بهشهر که با نامهای مختلف تمیشه ،نامیه ،پنجهزاره،خرگوران و آسیاب سر نامیده میشده از تنوع اقلیمی خاصی برخوردار بوده که انواع بازی وسرگرمی بومی و سنتی درآن رواج دارد. که این بازی‌ها درمراسم عروسی ، قبل و بعد از آغاز کاشت و برداشت محصولات کشاورزی،شب نشینی‌ها و… اجرا می‌شداین‌که بازی‌ها از چه زمانی ومکانی آغاز شده‌اند اطلاع دقیقی در دست نیست ولی از نوشته‌ها، کتیبه‌ها و نقوش غارها و دیوارها چنین استنباط می‌شود که بازی‌ها درحقیقت نوعی سخن گفتن، انتقال اطلاعات و معلومات،ایجاد و حفظ آمادگی جسمانی برای جنگ‌ها،ایجاد سرور ونشاط، شکرگذاری به درگاه خداوند بوده‌است.
در پایان این جشنواره به نفرات برتر هدایایی تقدیم شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ